Výsledky vyhľadávania

 1. Strategic management and decision support systems in strategic management : theme : digital evolution: adapting business for a digital age. International scientific conference. Strategic management and decision support systems in strategic management : book of abstracts : theme : digital evolution: adapting business for a digital age : 22nd international scientific conference : Subotica, [Serbia], may 19, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2017. CD-ROM [200 s.]. ISBN 978-86-7233-363-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Strategic management and decision support systems in strategic management : theme : digital evolution: adapting business for a digital age. International scientific conference. Strategic management and decision support systems in strategic management : proceedings : theme : digital evolution: adapting business for a digital age : 22nd international scientific conference : Subotica, [Serbia], may 19, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2017. CD-ROM [900 s.]. ISBN 978-86-7233-362-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. ICEM 2016 : smart and efficient economy: preparation for the future innovative economy. International scientific conference. ICEM 2016 : smart and efficient economy: preparation for the future innovative economy : proceeding of selected papers : 21st international scientific conference : may 19 – 20, 2016, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Ruta Adlyte ... [et al.]. 1st ed. Brno : Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2016. online [746 s.]. ISBN 978-80-214-5413-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Ekonomika a manažment podnikov 2013. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika a manažment podnikov 2013 : zborník vedeckých prác : 8. medzinárodná vedecká konferencia : 19. – 20. september 2013, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti vedeckých prác Anna Šatanová, Josef Drábek. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013. CD-ROM [381 s.]. VEGA 1/0268/13, VEGA 1/0089/11, IPA 11/2013. ISBN 978-80-228-2565-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ICTIC 2012. International conference. ICTIC 2012 : proceedings in Information and communication technologies - international conference : Žilina, 19.-23.3.2012 [elektronický zdroj]. Žilina : EDIS - Žilina University publisher, 2012. CD-ROM [119 s.]. ISBN 978-80-554-0513-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. CINTI 2011. IEEE International symposium on computational intelligence and informatics. CINTI 2011 : proceedings : 12th IEEE International symposium on computational intelligence and informatics : november 21 - 22, 2011 in Budapest, Hungary [elektronický zdroj]. Budapest : IEEE, 2011. CD-ROM [1000 s.]. Dostupné na : <http://conf.uni-obuda.hu/cinti2011/> ISBN 978-1-4577-0043-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí : interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2915-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 12. medzinárodná vedecká konferencia [doktorandov] : Bratislava, 19.-21. novembra 2008 : 40. výročie vzniku FHI EU v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Iura Edition, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-8078-233-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Engineering Systems Design and Analysis Conference. International conference. Proceedings of the 9th ASME Engineering Systems Design and Analysis Conference ESDA2008 : july 7-9, 2008 : Haifa, Israel [elektronický zdroj]. New York : ASME, 2008. CD-ROM. ISBN 0-7918-3827-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká konferencia : 17.-18. máj 2007 : [zborník príspevkov] [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007. CD-ROM.