Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 14  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006187 xszp^"
 1. Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1339-6854. Dostupné na : https://ssad.statistics.sk/SSaD/
  časopis

  časopis

 2. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Acta Electrotechnica et Informatica : an International Peer-Reviewed Scientific Journal Published Quarterly by the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky. 4x ročne. ISSN 1335-8243. Dostupné na : http://www.aei.tuke.sk
  Acta Electrotechnica et Informatica

  časopis

 4. ITlib : informačné technológie a knižnice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum VTI SR. 2x ročne. ISSN 1335-793X. Dostupné na : http://www.cvtisr.sk/itlib
  časopis

  časopis

 5. Information Technology Applications : International Journal of Information Technology Applications [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.paneurouni.com/ITA> ISSN 2453-7497.
  časopis

  časopis

 6. Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie finančníkov (SAF). - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská asociácia finančníkov. 3x ročne. ISSN 1335-5813. Dostupné na : http://asocfin.sk/financny-manazer-casopis-saf/
  časopis

  časopis

 7. Journal of information, control and management systems. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. 2x ročne. ISSN 1336-1716
  časopis

  časopis

 8. Perspektivy jakosti : odborný čtvrtletník pro získávání poznatků a šiření znalostí o managementu. Praha : Česká společnost pro jakost. 4x ročne. ISSN 1214-8865
  časopis

  časopis

 9. Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky. 2x ročne. ISSN 1336-4103
  časopis

  časopis

 10. Management information systems : the International scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Subotica : University of Novi Sad, The Faculty of Economics ; Bratislava : University of Economics Bratislava, Faculty of Economic Informatics. nepravidelná periodicita. ISSN 1452-774X. Dostupné na : http://www.ef.uns.ac.rs/mis/index.htm
  časopis

  časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.