Výsledky vyhľadávania

 1. Modern Management: Logistics and Education : Monograph [elektronický zdroj]. Reviewers: Renáta Bernátová, Lidia Sobolak, Kateryna Vlasenko. 1. Edition. Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. online 196 s. ISBN 978-83-946765-0-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Trendy v podnikání 2014. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2014 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 13. - 14. listopadu 2014 [elektronický zdroj]. Editoři sborníku: Lenka Čechurová, Milena Jiřincová. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. CD-ROM [850 s.]. SVK1-2014-017. ISBN 978-80-261-0444-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. FORLANG. Medzinárodná vedecká konferencia. FORLANG : cudzie jazyky v akademickom prostredí : periodický zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Katedry jazykov Technickej univerzity v Košiciach] konanej 20. - 21. júna 2013 [elektronický zdroj]. Recenzenti Beata Czéreová, Gabriela Knutová. Košice : Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach, 2013. CD-ROM [354 s.]. ISBN 978-80-553-1471-6. ISSN 1338-5496. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Mezinárodní konference. Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : sborník : IX. mezinárodní konference 2013, 25. leden, Kunovice, Česká republika [elektronický zdroj]. Oponenti Karel Lacina, J. Benčo. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2013. CD-ROM [363 s.]. ISBN 978-80-7314-290-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Mezinárodní konference. Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : sborník z VIII. mezinárodní konference 2012, 20. leden, Kunovice, Česká republika [elektronický zdroj]. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2012. CD-ROM [262 s.]. ISBN 978-80-7314-280-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. FORLANG : cudzie jazyky v akademickom prostredí : periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Gabriela Knutová, Viera Nemčoková, Daniela Oroszová. Košice : Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach, 2012. CD-ROM, 487 s. ISBN 978-80-553-0982-8. ISSN 1338-5496. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Výučba cudzích jazykov na vysokých školách a univerzitách : recenzovaný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. CD-ROM [368 s.]. ISBN 978-80-552-0916-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. FORLANG : cudzie jazyky v akademickom prostredí. Medzinárodná konferencia. FORLANG : cudzie jazyky v akademickom prostredí : zborník z medzinárodnej konferencie Katedry jazykov Technickej univerzity v Košiciach usporiadanej v dňoch 13. - 14. septembra 2011 [elektronický zdroj]. Košice : [Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach], 2011. CD-ROM [32, 384 s.]. ISBN 978-80-553-0743-5. ISSN 1338-5496.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Trendy v podnikání 2011. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 30. 11. - 1. 12. 2011 [elektronický zdroj]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. CD-ROM [760 s.]. SVK2-2011-004, CZ.1.07/2.2.00/15.0379. ISBN 978-80-261-0051-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011 [elektronický zdroj]. Vol. II. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-904877-7-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha