Výsledky vyhľadávania

 1. World Telecommunication/ICT Indicators Database : Chronological Time Series 1960-2017. 22nd Edition. Geneva : International Telecommunication Union, 2018. USB [x] s. ITU Publications. ISBN 978-92-61-26141-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 16th international scientific conference : 5th – 6th october 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - V. [elektronický zdroj]. Reviewed by: Viera Bartošová, Jaroslav Belás ... [et al.]. 1st ed. Žilina : University of Žilina, 2016. CD-ROM [2515 s.]. ISBN 978-80-8154-191-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. PEFnet 2012. European scientific conference of Ph.D. students. PEFnet 2012 : research papers : european scientific conference of Ph.D. students : 16th year, november 29th, 2012 [elektronický zdroj]. Brno : Publishing centre of the Mendel University in Brno, [2012]. CD-ROM [580 s.]. ISBN [978-80-7375-669-7]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Statistická ročenka České republiky 2012 [elektronický zdroj]. Praha : Český statistický úřad, 2012. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. PEFnet 2011. European scientific conference of Ph.D. students. PEFnet 2011 : [proceedings from] European scientific conference of Ph.D. students : 15th year, december 1 – 2, 2011 [elektronický zdroj]. Brno : Mendel University in Brno, 2011. CD-ROM [581 s.]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Kvalita života v podmienkach globalizácie. Vedecká konferencia. Kvalita života v podmienkach globalizácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie Štatistického úradu SR : Bratislava, 26.-27. október 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011. CD-ROM [396 s.]. ISBN 978-80-8121-107-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. PEFnet 2010. Evropská vědecká konference. PEFnet 2010 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia : Brno, 12. listopadu 2010 [elektronický zdroj]. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-7375-450-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. DOMONKOS, Tomáš - PÁLENÍK, Michal - RADVANSKÝ, Marek. Satisfying labour demand through migration in the Slovak Republic : national study for the European migration network [elektronický zdroj]. Bratislava : IOM International Organization for Migration, 2010. online [51 s.]. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208995/180_emn-sk_study_on_labour_migration_en.pdf> ISBN 978-80-970307-6-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. MendelNET 2009. Evropská vědecká konference doktorandů. MendelNET 2009 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia : Brno, 27. listopadu 2009 [elektronický zdroj]. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-7375-351-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. MendelNET 2008. Evropská vědecká konference doktorandů. MendelNET 2008 : evropská vědecká konference doktorandů : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia, Brno 20. listopadu 2008 [elektronický zdroj]. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2008. CD-ROM. Dostupné na : <www.mendelu.cz> ISBN 978-80-87222-03-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha