Výsledky vyhľadávania

 1. Statistika : Statistics and Economy Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. ISSN 1804-8765. Dostupné na : https://www.czso.cz/csu/czso/1-statistika
  časopis

  časopis

 2. Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Web of Science (konferenčné čísla), Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie> ISSN 1337-9453.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1210-1095. Dostupné na : https://ssad.statistics.sk/SSaD/
  časopis

  časopis

 4. Ślaski przeglad statystyczny. Wroclaw : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 1x ročne. ISSN 1644-6739. Dostupné na : http://silesianstatreview.ue.wroc.pl/?lang=en
  časopis

  časopis

 5. Basic figures on the EU. Luxembourg : Eurostat. 4x ročne. ISSN 1831-9556
  časopis

  časopis

 6. International trade by commodity statistics : 2009-2013. Paris : OECD. 5x ročne. ISSN 1028-8376
  časopis

  časopis

 7. Monthly statistics of international trade. Paris : OECD. 12x ročne. ISSN 1607-0623
  časopis

  časopis

 8. Journal of applied mathematics, statistics and informatics. Trnava : Faculty of Natural Sciences The University of St. Cyril and Metod. 2x ročne. ISSN 1336-9180
  časopis

  časopis

 9. Journal of the Royal Statistical Society : series B: Statistical methodology. - Registrovaný: Current Contents Connect. Oxford : Blackwell Publ. 5x ročne. ISSN 1369-7412. Dostupné na : https://rss.onlinelibrary.wiley.com/journal/14679868
  časopis

  časopis

 10. Mathematical Finance : An International Journal of Mathematics,Statistics and Financial Economics. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Malden : Blackwell Publ. 4x ročne. ISSN 0960-1627. Dostupné na : https://onlinelibrary.wiley.com/loi/14679965
  časopis

  časopis