Výsledky vyhľadávania

 1. KARAS, Martin. Analýza diskrepancií v rámci politického liberalizmu. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 328-332 online.
  článok

  článok

 2. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. Christmas Allowance as a Non-System Tool for Sustainability of Quality of Life of Slovak Seniors. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 9, pp. 1-14. VEGA 1/0251/19.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 3. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Comparison of Social Housing in the EU Countries and in Slovakia. In ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. ISBN 978-80-7454-767-6, pp. 191-207. VEGA 1/0548/16, VEGA 2/005/16, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 4. GUZI, Martin - KAHANEC, Martin - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional, and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets. In Kyklos : Internationale Zeitschrift für Sozialwissenschaften. - Basel : Helbing & Lichtenhahn. ISSN 0023-5962, 2018, jg. 71, nr. 2, s. 213-243 online. APVV-15-0765.
  článok

  článok

 5. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech - POLONYOVÁ, Simona. Sociálna politika. Recenzenti: Viera Prusáková, Vladimír Choluj. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 396 s. [20 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0266/16. ISBN 978-80-8168-866-9. [Počet ex. : 20, z toho voľných 11, prezenčne 3]
 6. BOHÁČ, Radomír. Small is beautiful: Denmark and its "Worth hollowing" story in a global word. - Registrovaný: Scopus. In Tamkang journal of international affairs. - Taiwan : Tamkang university, oktober 2016, vol. 20, no. 2, pp. 121-168.
  článok

  článok

 7. DAMAŠKOVÁ, Tatiana. Švédsky ekonomický model, perspektívy vývoja : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2015. 117 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. DAMAŠKOVÁ, Tatiana. Teória sociálneho štátu. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727, 2015, roč. 13, č. 3, s. 82-90. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0208184/Socialno_ekonomicka_revue_volume_3_20>
  článok

  článok

 9. IVANOVÁ, Pavlína. Finančný sektor v kontexte humanizácie ekonomiky a spoločnosti : (vybrané makroekonomické súvislosti). Recenzenti: Eva Horvátová, Peter Staněk. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 184 s. [13,71 AH]. VEGA 1/0043/13. ISBN 978-80-225-4070-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]
 10. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Modifikácia európskeho sociálneho modelu vplyvom globalizácie. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, jún 2013, roč. 1, č. 2, s. 26-31 online. ITMS 26240120032. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0173897/2_vydanie_jun_2013.pdf>
  článok

  článok