Výsledky vyhľadávania

 1. MAGUROVÁ, Hana - MAGUROVÁ, Zuzana. Prínos ľudskoprávnych dokumentov a dohovorov k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách : prehľadová štúdia. 1. vydanie. Bratislava : Možnosť voľby, 2018. online [34 s.] [46 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov : prehľadová štúdia. 1. vydanie. Bratislava : Možnosť voľby, 2018. online 39 s. [46 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. VESELKOVÁ, Alexandra. Vzdelávací systém z hľadiska gramotnosti žiakov a dospelých. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 187-196 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 4. SIRKECI, Ibrahim - COHEN, Jeffrey H. - PŘÍVARA, Andrej. Towards a Migration Letters index: the most influential works and authors in migration studies. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London, 2017. ISSN 1741-8984, September 2017, vol. 14, no. 3, pp. 397-424 online.
  článok

  článok


 5. KITA, Pavol et al. Impact of consumer P preferences on food chain choice: an empirical study of consumers in Bratislava. - Registrovaný: Scopus. In Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : international scientific journal. - Brno : [Mendel University Press], 2017. ISSN 1211-8516, 2017, vol. 65, no. 1, pp. 293–298.
  článok

  článok


 6. SIRKECI, Ibrahim - PŘÍVARA, Andrej. Kurdish Studies in Russian Language: 1917-2017. - Registrovaný: Scopus. In Kurdish Studies : an international peer-reviewed scholarly journal of Kurdish Studies on society, politics, geography, culture, and science. - England : LONDON Ltd. is a company, 2017. ISSN 2051-4883, 2017, vol. 5, no. 2, pp. 187-198.
  článok

  článok


 7. VESELKOVÁ, Alexandra. Funkčný vzdelávací systém ako nutný predpoklad úspešnej konkurencieschopnosti krajiny. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 837-846 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 8. BOSÁKOVÁ, Lucia et al. Test–retest reliability of the scale of participation in organized activities among adolescents in the Czech Republic and Slovakia. In International journal of public health. - Greifswald : Springer International Publishing, 2016. ISSN 1661-8556, April 2016, vol. 61, no. 3, pp. 329-336.
  článok

  článok


 9. BREMBERGER, Christoph et al. Regulatory impact of environmental standards on the eco-efficiency of firms. In Journal of the operational research society. - United Kingdom : Palgrave Macmillan, 2015. ISSN 0160-5682, 2015, vol. 66, no. 3, pp. 421-433.
  článok

  článok


 10. ADAMCOVÁ, Lívia. Wirtschaftsdeutsch in der Slowakei aus der interkulturellen Perspektive. In Eisenstädter Europategen : Fremdsprachen und Tourismus. Internationale wissenschaftliche Sprachkonferenz. Eisenstädter Europategen : Fremdsprachen und Tourismus : 2. Internationale wissenschaftliche Sprachkonferenz : Mai 14-15. 2014, Eisenstadt, Österreich. - Eisenstadt : Fachhochschule Burgenland, Department Wissenschaft, 2014. ISBN 978-3-9502452-6-4, s. 8-17.
  článok

  článok