Výsledky vyhľadávania

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. The Impact of Health Perception and Health-related Determinants on Healthy Food Consumption in Older People in Slovakia. In Acta Scientiarum Oeconomia. - Warsaw : Wydawnictwo SGGW. ISSN 2450-047X, 2020, vol. 19, no. 1, pp. 33-40. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 2. LESÁKOVÁ, Dagmar. Správanie vo vzťahu k zdraviu : determinanty, perspektívy a intervenčné možnosti. Recenzenti: Valéria Michalová, Dana Šímová. 1. vydanie. Bratislava : GUPRESS, 2020. 115 s. [7,50 AH]. VEGA 1/0339/18. ISBN 978-80-973696-0-6.
 3. VIDOVÁ, Jarmila. Lifestyle and Ways of Living of Senior Households. In EMAN 2020. Conference. 4th International Scientific Conference - EMAN 2020 : Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020. ISBN 978-86-80194-30-1. ISSN 2683-4510, pp. 79-84 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 4. VOLTNEROVÁ, Zuzana - ORVISKÝ, Saša. Telovýchovné aktivity a šport na univerzitách v zahraničí : Telovýchovné aktivity a šport na univerzitách v Budapešti a Varšave z pohľadu odborných asistentov telesnej výchovy na CTVŠ EUBA. In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2019, 30.10.2019, [1-5] online.
  článok

  článok

 5. LESÁKOVÁ, Dagmar. Choice Architecture in Healthy Consumption Behaviour. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 187-195. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 6. DZUROVÁ, Mária - KNOŠKOVÁ, Dana. Health and Health Literacy. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 72-81 CD-ROM. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 7. VOKOUNOVÁ, Dana. Generational Differences in Healthy Lifestyle in Slovakia. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 458-466 CD-ROM. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 8. ČVIRIK, Marián. Vplyv vybraných rizikových faktorov zdravého životnému štýlu na životnú spokojnosť. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 58-69 online. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 9. LESÁKOVÁ, Dagmar. Health Conscious Consumer Behaviour. Reviewers: Joanna Szwacka-Mokrzycka, Frank Hoffmann. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 123 s. [6,4 AH]. VEGA 1/0339/18. ISBN 978-80-7598-574-3.
 10. LESÁKOVÁ, Dagmar. Food Choice Motives in the Consuption of Elderly Population. In International Conference on Applied Economics. Economics. Contemporary Issues in Economics : Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Economics. - Olsztyn, Poland : Institute of Economic Research, 2019. ISBN 978-83-65605-115. ISSN 2544-2384, pp. 207-214. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok