Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 23  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006380 xpca^"
 1. DOLNÁ, Mária - RUDÝ, Stanislav. Dane a zdaňovanie nápojov sladených cukrom. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XX. (2022). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XX. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 20. International Scientific Conference, November 09th – 11th, 2022, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-5039-0, pp. 12-21.
  článok

  článok

 2. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - MUCSKA, Matej. Aplikácia behaviorálnej ekonómie v manažmente zdravotníckych zariadení v kontexte ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. In Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-042-1, s. 4-18 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. LOYDLOVÁ, Miroslava. Možnosti etickej regulácie v reklame a ich uplatnenie v praxi. In Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1452-3, s. 149-161.
  článok

  článok

 4. VÁLEK, Juraj. Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu podľa zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 5, s. 33-35.
  článok

  článok

 5. GEŠKO, Martin. Tobacco tax and tobacco consumption in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8610-4, pp. 148-154 online. VEGA 1/0776/16. 1/0776/16, VEGA, Zdaňovanie finančného sektora a harmonizačné tendencie v Európskej únii.
  článok

  článok

 6. VÁLEK, Juraj. Excise taxes on tobacco products and elimination of negative externalities. In New challenges in public finances 2016 : colection of scientific writings on tax policy. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4329-3, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok

 7. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich v roku 2015. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5313, 13.3.2015, [s. 1], [1,99 NS], online. Dostupné na : <http://www.dph.sk/33/oslobodenie-od-dane-pri-dovoze-tovaru-v-osobnej-batozine-cestujucich-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3LErdng9xiGBT6QOQea68B8/?query=Oslobodenie+od+dane+pri+dovoze+tovaru+v+osobnej+bato%BEine+cestuj%FAcich+v+roku+2015&serp=1>
  článok

  článok

 8. HANZLÍČEK, Lukáš. Sortimentná politika v maloobchode a jej uplatňovanie vo vybranej spoločnosti. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 97-106 CD-ROM. VEGA 1/0134/14. 1/0134/14, VEGA, Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života.
  článok

  článok

 9. PSÁRSKA, Marianna. Postavenie slovenských domácností v spotrebe zameranej na mimopracovnú sféru kvality života v porovnaní s vybranými krajinami EÚ. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : 9. november 2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5, s. [1-10]. VEGA 1/0570/11. 1/0570/11, VEGA, Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte.
  článok

  článok

 10. VÁLEK, Juraj. Miesto selektívnych spotrebných daní v systéme zdanenia v rámci EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2011. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.