Výsledky vyhľadávania

 1. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Sylvia Brychová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. CD-ROM [139 s.]. ISBN 978-80-8177-019-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIII.

  elektronická kniha

 2. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXIV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Sylvia Brychová, Viera Lagerová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. CD-ROM [120 s.]. ISBN 978-80-8177-020-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXXII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [elektronický zdroj]. Recenzenti/reviewers: Richard Repka, Sylvia Brychová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2015. CD-ROM [156 s.]. ISBN 978-80-8177-017-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert. Mezinárodní vědecká konference. Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert : vědecký recenzovaný sborník [z mezinárodní vědecké konference k problematice výuky cizích jazyků, 14. října 2010, Olomouc] [elektronický zdroj]. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. CD-ROM [249 s.]. ISBN 978-80-244-2700-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Technický slovník : LINGEA Lexicon5 : anglicko-slovenský, slovensko-anglický [elektronický zdroj]. Bratislava : Lingea, 2010. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Lingua Tyrnaviensis 2009. Medzinárodná vedecká konferencia. Lingua Tyrnaviensis 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Trnava, 24. septembra 2009 [elektronický zdroj]. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8082-283-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Studia Romanistica Beliana. Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy", 26.-27. marca 2009 v Banskej Bystrici [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-858-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II. Mezinárodní konference. Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 23.-24. září v Brně = conference proceedings, internationale conference, 23-24 september, Brno [elektronický zdroj]. Brno : Centrum jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-7231-664-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Ekonomický slovník : anglicko-český a česko-anglický : anglicko-slovenský a slovensko-anglický : LINGEA Lexicon5 [elektronický zdroj]. Bratislava : LINGEA, 2009. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Ekonomický slovník : anglicko-slovenský, slovensko-anglický : Lingea-Lexicon5 [elektronický zdroj]. Bratislava : Lingea, 2009. CD-ROM. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]