Výsledky vyhľadávania

 1. KNOŠKOVÁ, Dana. Ekonomizácia tovarového toku využívaním automatickej identifikácie tovaru : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 158 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. VÁLEK, Juraj. Oslobodenie dane z pridanej hodnoty pri vývoze tovaru a služieb a dovoze tovaru. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 5, s. 11-18.
  článok

  článok

 3. VAŠEKOVÁ, Miroslava - MATEÁŠOVÁ, Martina. Použitie poukazov pri dodaní tovarov a služieb v podmienkach SR po 1. októbri 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 27-30 online.
  článok

  článok

 4. KOPČÁKOVÁ, Janka. Prenos daňovej povinnosti. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 1, s. 11-16 online.
  článok

  článok

 5. MINÁRIK, Marek. Multimodal Transport of Dangerous Goods and its Impact on the Ecology: The Case of EU. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 91-105 online. Vega 1/0546/17.
  článok

  článok

 6. KOMARA, Silvia. ARIMA model a intervenčná analýza pre vývoz tovarov a služieb Slovenskej republiky. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 49-54.
  článok

  článok

 7. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Analýza prejavených komparatívnych výhod EÚ28. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3502, 2019, roč. 14, č. 3, s. 5-14. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 8. PRUŽINSKÝ, Michal. Price Elasticity of Demand Aspects. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, p. 18-25 CD-rom.
  článok

  článok

 9. LACKOVÁ, Alica - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - MOTUZKA, Iuliia. International Experience of Comparative Testing of Goods and Services. In Pidpryjemnyctvo, torhivlja, marketynh: stratehiji, technolohiji ta innovaciji. Mižnarodnoji naukovo-praktičnoji internet-konferenciji. Pidpryjemnyctvo, torhivlja, marketynh: stratehiji, technolohiji ta innovaciji : tezi dopovidej II mižnarodnoji naukovo-praktičnoji internet-konferenciji (Kijiv, 29 travnja 2019 roku). - Kiev : Kyiv National University of Trade and Economics, 2019, s. 138-141 online.
  článok

  článok

 10. VÁLEK, Juraj. Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu od 1. októbra 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 10, s. 2-4.
  článok

  článok