Výsledky vyhľadávania

 1. DUŠEK, Jiří. Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marie Hesková, Ladislav Skořepa. 1. vydání. České Budějovice : VŠERS, 2018. online 144 s. ISBN 978-80-7556-031-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. European Financial Systems 2018. International Scientific Conference. European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference, June 25-26, 2018, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2018. online [864 s.]. ISBN 978-80-210-8981-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2017 : The International Conference, Bucharest, 12th - 13th May 2017 [elektronický zdroj]. 11th Edition. Bucharest : Nicolae Titulescu, 2017. online 884 s. ISSN 2359-9227.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 9th international scientific conference : 9th - 10th september 2013, [Ostrava - Mariánské hory, Czech Republic] [elektronický zdroj]. Reviewed by Dana Dluhošová, Zdeněk Zmeškal. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2013. CD-ROM [1115 s.]. ISBN 978-80-248-3172-5. ISSN 2336-162X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. EBES. Conference. 10th EBES Conference - Istanbul : proceeding CD : may 23 - 25, 2013 : Istanbul, Turkey [elektronický zdroj]. [Istanbul] : [Eurasia Business and Economics Society], [2013]. CD-ROM [1141 s.]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. HUBBERT, Simon. Essential mathematics for market risk management [elektronický zdroj]. Chichester : John Wiley & Sons, 2012. online [xiv, 335 p.]. Wiley finance series. Dostupné na : <http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzQxMzMzMl9fQU41?sid=fddb3d9e-3a11-4065-96f0-a1f277404524@pdc-v-sessmgr05&vid=86&format=EB&rid=1> ISBN 978-1-119-95301-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [665 s.]. ISBN 978-80-225-3278-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. Česká národní banka : výroční zpráva 2006 [elektronický zdroj]. Praha : Česká národní banka, 2007. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. Czech National Bank : annual report 2006 [elektronický zdroj]. Praha : Czech National Bank, [2007]. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]