Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Medzinárodné zdaňovanie podľa smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 7-8, s. 35-38. APVV 16-0602.
  článok

  článok

 2. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. Zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 87 s. [5,69 AH]. ISBN 978-80-225-4568-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Povinnosti hospodárskych subjektov pri sprístupňovaní určených výrobkov na vnútornom trhu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 29-35 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 4. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Skúšobníctvo a posudzovanie zhody v Slovenskej republike. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 36-42 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 5. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Región Spiš a jeho tradičné a regionálne výrobky chránené na vnútornom trhu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 160-170. VEGA /0635/14.
  článok

  článok

 6. KAHANEC, Martin - PYTLÍKOVÁ, Mariola - ZIMMERMANN, Klaus F. The Free movement of workers in an enlarged European Union: Institutional underpinnings of economic adjustment. In Labor migration, EU enlargement, and the great recession. - Berlin : Springer, 2016. ISBN 978-3-662-45319-3, pp. 1-34 [2,5 AH]. PITN-GA-2013-608311.
  článok

  článok

 7. BITTMANNOVÁ, Bianka. Trends of the intra-union trade in comparison to world trade. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 49-57 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Balíček kvality na podporu regionálnej politiky a rozvoja vidieka. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 254-262 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 9. GRANČAY, Martin. Komparácia procesov liberalizácie leteckej dopravy na vnútorných trhoch EÚ a USA. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 1, s. 55-65. VEGA 1/0911/11.
  článok

  článok

 10. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikateľské prostredie v Európskej únii. Recenzenti: Štefan Majtán, Jozef Papula. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 126 s. [8,02 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/WUEX0FE6wc> ISBN 978-80-89553-24-2. [Počet ex. : 11, z toho voľných 1, prezenčne 4]