Výsledky vyhľadávania

 1. CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea - PASIAR, Ladislav. Projektové vyučovanie : v pedagogických a psychologických súvislostiach. Recenzenti: Roman Hrmo, Martin Droščák. 1. vydanie. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2018. 100 s. [6,25 AH]. ISBN 978-86-7103-506-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. RICHNÁK, Patrik. Zvyšovanie tvorivosti študentov prostredníctvom softvéru Plant Simulation. In Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave. Vedecký seminár. Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2014 : Bratislava 11. 11. 2014. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2014. ISBN 978-80-225-4016-2, [13 s.] [CD-ROM].
  článok

  článok

 3. BAČOVÁ, Viera et al. Rozhodovanie a usudzovanie IV. : aplikácie a limity intuície ; recenzenti Ľubor Pilárik, Vladimír Baláž. 1. vyd. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013. 186 s. [9,3 AH]. VEGA 2/0064/13. ISBN 978-80-88910-43-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. MLÁKAY, Jozef. Kreativita, dizajn a inovácie v európskom priestore. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 501-509. KEGA 006EU-4/2011.
  článok

  článok

 5. MICHALOVÁ, Valéria et al. Vedecká tvorba a vedecká komunikácia : vybrané aspekty zásad a metód. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 174 s. [9,95 AH]. KEGA 3/7284/09. ISBN 978-80-225-3255-6. [Počet ex. : 8, z toho voľných 7, prezenčne 1]
 6. SIVÁK, Rudolf - IVANIČKA, Koloman. Inovačné stimuly na zrýchlenie rozvoja slovenskej ekonomiky. In Kreativita, invencia, inovácia : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2761-3, s. 7-14.
  článok

  článok

 7. CHOLUJ, Vladimír. Rozvoj tvorivého riešenia úloh národného hospodárstva : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: Národné hospodárstvo. Bratislava, 2005. 50 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 80-225-2034-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. LUKNIČ, Arnold Steve. Riadenie výskumu a vývoja v globálnom podnikovom sektore. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2004. ISSN 0013-3035, 2004, roč. 52, č. 2, s. 196-211.
  článok

  článok

 9. CHOLUJ, Vladimír. Povaha tvorivosti ako predpokladu pre úspešnú kariéru. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2003. ISSN 1335-4582, február 2003, roč. 5, č. 13, s. 9-15.
  článok

  článok

 10. CHOLUJ, Vladimír. Hospodárska tvorivosť 2. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. 197 s. ISBN 80-225-1681-3. [Počet ex. : 30, z toho voľných 29, prezenčne 1]