Výsledky vyhľadávania

  1. Trends in risk communication policies and practices. Paris : OECD, 2016. 87 s. OECD reviews of risk management policies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trends-in-risk-communication-policies-and-practices_9789264260467-en> ISBN 978-92-64-26040-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. 3rd ed. Chichester : WILEY, 2015. 527 s. ISBN 978-1-118-78246-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  3. KOŠÍK, Oto. Poisťovníctvo - vybrané problémy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2007. 127 s. ISBN 978-80-8083-370-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. CHOVAN, Pavel. Poisťovníctvo v kocke : učebnica pre pracovníkov v poisťovníctve. Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2006. 359 s. ISBN 80-967410-1-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. JANATA, Jiří. Pojištění a management majetkových podnikatelských rizik. Praha : Professional Publishing, 2004. 87 s. ISBN 80-86419-64-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. HORA, Jan - ŠULCOVÁ, Jaroslava - ZUZAŇÁK, Aleš. Příručka pro zprostředkovatele pojištění. Praha : LINDE, 2004. 249 s. ISBN 80-7201-488-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. QBE - Slovenská investičná poisťovňa, a.s. : výročná správa 1999. Košice : QBE-SIP.a.s., 2000. 27 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]