Výsledky vyhľadávania

 1. Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike za rok 2018. Bratislava : CRIF - Slovak Credit Bureau, 2019. 389 s. ISBN 978-80-971109-7-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 2. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 81 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike za rok 2017. Bratislava : CRIF - Slovak Credit Bureau, 2018. 393 s. ISBN 978-80-971109-6-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 5. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 82 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 65 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 74 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 66 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Ročenka stavebníctva SR 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 61 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-567-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha