Výsledky vyhľadávania

 1. SVÍTIL, Martin. The Use of Qualitative Indicators in Banking Rating Systems. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1804-509X, 2018, vol. 9, no. 2, s. 19-41.
  článok

  článok

 2. ČAPKOVÁ, Soňa - KAŠČÁKOVÁ, Alena - KLUCHOVÁ, Adriana. Small and Medium-Sized Enterprises in an Underdeveloped and Developed Region. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 2, s. 6-13 online.
  článok

  článok

 3. ČAPKOVÁ, Soňa - KLUCHOVÁ, Adriana. Kvalitatívne charakteristiky malého a stredného podnikania a regionálny rozvoj. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 3, s. 5-14.
  článok

  článok

 4. DIMITRAS, Augustinos I. - PAPADAKIS, Stelios - GAREFALAKIS, Alexandros. Evaluation of Empirical Attributes for Credit Risk Forecasting From Numerical Data. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 1, p. 9-18.
  článok

  článok

 5. LALINSKÝ, Tibor. Firm-level output and competitiveness in the great recession: the role of firm characteristics and qualitative factor. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 2, s. 118-133.
  článok

  článok

 6. PAVEL, Jan - RISTIČOVÁ, Sára. Analysis of relationship between indicators of the public procurement market and the level of perceived corruption in EU member States. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 4, s. 372-394.
  článok

  článok

 7. STREIMIKIENE, Dalia - VVEINHARDT, Jolita. Environmental quality and health status in the Balic States in comparison with Slovak and Czech Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 7, s. 737-762.
  článok

  článok

 8. BURIAK, Anna - LYEONOV, Serhiy - VASYLIEVA, Tetiana. Systematically important domestic banks: an indicator-based measurement approach for the Ukrainian banking system. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2015. ISSN 1210-0455, 2015, vol. 24, no. 6, s. 715-728.
  článok

  článok

 9. MACHOVÁ, Renáta - LNĚNIČKA, Martin. Reframing e-government development indices with respect to new trends in ICT. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. ISSN 1213-2446, 2015, roč. 15, č. 4, s. 383-411.
  článok

  článok

 10. ROSZKA, Wojciech. Some practical issues related to the integration of data from sample surveys. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0322-788X, 2015, vol. 95, no. 1, s. 60-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200454/32019715q1.pdf>
  článok

  článok