Výsledky vyhľadávania

 1. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Vývoj vybraných ukazovateľov vo vybraných súkromných nemocniciach. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2018. ISSN 1335-9746, 2018, roč. 17, č. 1, s. 71-82. I-18-107-00.
  článok

  článok

 2. SETNICKÁ, Ivana. Quality of life, its dimensions and indicators. In Modern problems of improve living standards in a globalized world. International scientific and practical internet-conference. Modern problems of improve living standards in a globalized world : [conference proceedings of the] 2nd international scientific and practical internet-conference : Opole - Berdyansk - Tbilisi - Slovyansk - Kropyvnytsky : december 8, 2017. - Opole : Publishing House WSZiA, 2017. ISBN 978-83-62683-68-0, pp. 67-71.
  článok

  článok

 3. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Aktuálny pohľad na vzťah finančných ukazovateľov a právnych foriem poľnohospodárskych podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 498-507 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. POLEDNÁKOVÁ, Anna. The Evaluation of Successfulness of Mergers and Acquisitions in Conditions of Slovak Republic. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 519-525 CD-ROM. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 5. FEDORCO, Jakub - LACKO, Roman. Kľúčové ukazovatele merania výkonnosti procesov. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 180-189 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ŠTOFOVÁ, Lenka. Perception of Qualitative Competitiveness in the International Context. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, p. 367 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. BANDŽÁKOVÁ, Daniela - ROSOCHA, Ladislav. Nursing Care Quality Assessment and Quality Assessment Indicators. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, p. 387 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. ROEST, Emile M. - DUDEKOVÁ, Alena. Formulating new policy for the creative economy in Slovakia. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. ISSN 1338-5283, 2016, vol. 6, no. 1, s. 5-23.
  článok

  článok

 9. KRIGOVSKÁ, Andrea. Indikátory kvality nemocníc ako jedna z možností hodnotenia výkonnosti nemocníc. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 24 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Entrepreneurship in small and medium enterprises in Slovakia: evaluation the business environment and assessment criteria. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 4th international scientific conference : october 20 - 21, 2016, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4293-7, pp. 266-272. KEGA 042EU-4/2014 50%, VEGA 1/0128/15 50%.
  článok

  článok