Výsledky vyhľadávania

  1. ŠEFČÍK, Michael. Karuselové podvody. 1. vydání. Praha : Leges, 2018. 98 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-252-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. MERTEN, Hans Lothar. Vertreibung aus dem Paradies. München : FinanzBuch Verlag, 2017. 271 s. ISBN 978-3-95972-027-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. ŠIMONOVÁ, Jana. Daňové úniky v Slovenskej republike : možnosti ich eliminácie vybranými opatreniami. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 176 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ViXXBUWqY3> ISBN 978-80-8168-603-0. [Počet ex. : 6, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  4. BURÁK, Emil - RYBANSKÁ, Blanka. Daňové podvody v praxi : I. diel. [S.l.] : [s.n.], [2017]. 245 s. ISBN 978-80-973000-9-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. BURÁK, Emil. Daňová kontrola očami praxe : ako jej rozumieť, zvládať efektívne proces, teória i riešené otázky z praxe. Ružomberok : TESFO - Ján Šindléry, 2016. 208 s. ISBN 978-80-89253-73-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. ZUCMAN, Gabriel. The hidden wealth of nations : the scourge of tax havens. Translated by: Teresa Lavender Fagan. Chicago : The University of Chicago Press, 2015. 129 s. ISBN 978-0-226-24542-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. KOČIŠ, Michal. Úvod do práva transferového oceňovania. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 245 s. ISBN 978-80-8168-226-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta. Vybrané otázky daňovej politiky Európskej únie a jej členských štátov : nekonferenčný zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. 446 s. ISBN 978-80-7097-999-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie : s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2008. 301 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-005-8. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
  10. BURÁK, Emil. Daňové plánovanie a daňové výdavky po prijatí nového zákona. Bratislava : EPOS, 2004. 267 s. ISBN 80-8057-612-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]