Výsledky vyhľadávania

 1. Dny práva 2018 : sborník z konference; Část V.: Interakce práva a ekonomie. Editors: Eva Tomášková, Damian Czudek, Jiří Valdhans. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. online 259 s. ISBN 978-80-210-9327-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ŠEFČÍK, Michael. Karuselové podvody. 1. vydání. Praha : Leges, 2018. 98 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-252-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BURÁK, Emil - RYBANSKÁ, Blanka. Daňové podvody v praxi : I. diel. [S.l.] : [s.n.], [2017]. 245 s. ISBN 978-80-973000-9-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MERTEN, Hans Lothar. Vertreibung aus dem Paradies. München : FinanzBuch Verlag, 2017. 271 s. ISBN 978-3-95972-027-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ŠIMONOVÁ, Jana. Daňové úniky v Slovenskej republike : možnosti ich eliminácie vybranými opatreniami. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 176 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ViXXBUWqY3> ISBN 978-80-8168-603-0. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [227 s.]. ISBN 978-80-225-4275-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016)

  elektronická kniha

 7. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [29 s.]. ISBN 978-80-225-4274-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. BURÁK, Emil. Daňová kontrola očami praxe : ako jej rozumieť, zvládať efektívne proces, teória i riešené otázky z praxe. Ružomberok : TESFO - Ján Šindléry, 2016. 208 s. ISBN 978-80-89253-73-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KOČIŠ, Michal. Úvod do práva transferového oceňovania. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 245 s. ISBN 978-80-8168-226-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ZUCMAN, Gabriel. The hidden wealth of nations : the scourge of tax havens. Translated by: Teresa Lavender Fagan. Chicago : The University of Chicago Press, 2015. 129 s. ISBN 978-0-226-24542-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]