Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 461  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006844 xcla^"
 1. CASTELLI, Chiara - D’HOMBRES, Beatrice - DE DOMINICIS, Laura. What Makes Cities Happy? Factors Contributing to Life Satisfaction in European Cities. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2023. ISSN 1461-7145, 2023, vol. 30, no. 4, pp. 319-342.
  článok

  článok

 2. NIŽŇANSKÝ, Viktor. Pretrvávajúci centralizmus je príčinou „biedy“ slovenských miest. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 2453-9287, 2023, č. 2, s. 14-20.
  článok

  článok

 3. ŠUBOVÁ, Nikola. Komparácia krajín EÚ na základe nástrojov sociálnej politiky na zmiernenie finančnej zraniteľnosti domácností. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 1, s. 23-45.
  článok

  článok

 4. KADLEC, Adam - KRAFTOVÁ, Ivana. Životní úroveň v krajích České republiky - změny za dvě desetiletí jejich existence. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2022. ISSN 1335-7182, 2022, roč. 23, č. 1, s. 5-23.
  článok

  článok

 5. DĚDEČEK, Radek - DUDZICH, Viktar. Exploring the Limitations of GDP Per Capita as an Indicator of Economic Development: A Cross-Country Perspective. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2022. ISSN 1804-1663, 2022, vol. 22, no. 3, pp. 193-217.
  článok

  článok

 6. HÖHNE, Sylva. Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 2, s. 9-14.
  článok

  článok

 7. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Problémy vývoja slovenskej ekonomiky v druhom polroku 2022. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 2, s. 78-89.
  článok

  článok

 8. HRONOVÁ, Stanislava - HINDLS, Richard - MAREK, Luboš. What Can Be Learned on the Living Standard of Households From National Accounts? In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1804-8765, 2020, vol. 100, no. 3, pp. 245-255 online.
  článok

  článok

 9. HRICOVÁ, Daniela - ANDREJKOVIČ, Marek. Regional Disparities in Terms of GDP Creation: Case Study in the Visegrad Countries. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecký a odborný online časopis zameraný na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. - Mamer : ISEIA - Medzinárodná slovenská vzdelávacia inštitúcia a asociácia, 2020. ISSN 1336-9105, 2020, roč. 15, č. 1, s. [1-6].
  článok

  článok

 10. BILAN, Yuriy et al. An Analysis of Intellecutal Potential and its Impact on the Social and Economic Development of European Countries. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 22-38 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.