Výsledky vyhľadávania

 1. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Životné minimum od 1. júla 2018. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 12-13, s. 11-16.
  článok

  článok


 2. ŽELINSKÝ, Tomáš - SOROKOVÁ, Tatiana - PETRÍKOVÁ, Daniela. Economic Characteristics and Subjective Well-Being. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 3, s. 334-359.
  článok

  článok


 3. MICHÁLEK, Anton. Temporalita chudoby vo vybraných okresoch Slovenska. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. ISSN 0016-7193, 2018, roč. 70, č. 4, s. 373-389.
  článok

  článok


 4. ZELEŇÁK, Karol. Vývoj v slovenskom finančnom sektore z pohľadu finančnej stability. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, December 2017, roč. 25, č. 6, s. 2-6.
  článok

  článok


 5. VESELOVSKÝ, Ján - PEIHOFFNER, Martin. Významný problém vo svete – chudoba. In Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. ISSN 1337-9453, 2017, roč. 21, č. 2, s. 81-104.
  článok

  článok


 6. KRAFTOVÁ, Ivana - ĎURIOVÁ, Zuzana. Model meziregionálního srovnání míry ohrožení chudobou a materiální deprivací: případ České republiky. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 20-26 online.
  článok

  článok


 7. KOLLÁR, Roman - OŠÍPANÍKOVÁ, Anna. Vyššie vzdelanie ako prediktor životných podmienok. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 4, s. 18-29.
  článok

  článok


 8. LAZIKOVÁ, Zuzana. Development of Incomes and Expenditures in Slovak Households. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. ISSN 1336-5452, 2017, roč. 14, č. 2, s. 37-44.
  článok

  článok


 9. LEHUTA, Michal. S energiou na nové projekty. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 17. novembra 2016, roč. 26, č. 46.
  článok

  článok


 10. POLOZHENTSEVA, Yulia. Inequality in social standard of living in the international context. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 157, no. 3-4, pp. 15-18.
  článok

  článok