Výsledky vyhľadávania

  1. Zákony II/2019 - časť B : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti trestného práva a civilného procesu k 1.1.2019 : trestný zákon : strelné zbrane a strelivo : policajný zbor : správny súdny poriadok : exekučný poriadok : trestný poriadok : súkromná bezpečnosť : ústava SR. Žilina : Poradca, 2019. 720 s. ISBN 978-80-8162-061-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. ŠTOFKOVÁ, Jana et al. Manažment verejnej správy. Recenzenti: Eva Rievajová, Mikuláš Šupín. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 200 s. KEGA 043ŽU-4/2019, VEGA 1/0518/19, VEGA 1/0768/19. ISBN 978-80-554-1586-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. BENDER, Ignaz. Weltordnung : der Weg zu einer besser geordneten Welt. 1. Aufl. Baden-Baden : Deutscher Wissenschafts-Verlag (DWV), 2017. 157 s. DWV-Schriften zur Politikwissenschaft, Band 9. ISBN 978-3-86888-120-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  4. BORCHARDT, Klaus-Dieter. Abeceda práva Únie. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. 148 s. ISBN 978-92-79-63681-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Women's Economic Empowerment in Selected MENA Countries : The Impact of Legal Frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia. Paris : OECD, 2017. 150 s. Competitiveness and Private Sector Development. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/women-s-economic-empowerment-in-selected-mena-countries_9789264279322-en> ISBN 978-92-64-27931-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. HODÁS, Milan. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu : a niektoré súčasné výzvy. 1. vydanie. Bratislava : História ľudských práv, 2016. 429 s. ISBN 978-80-972218-0-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. BUJŇÁKOVÁ, Marta. Dobrý deň, samospráva! 2014-2018 : príručka pre volených predstaviteľov miest a obcí a pre zamestnancov ich úradov. Zostavili: Milan Muška, Daniela Franzenová. Bratislava : Združenie miest a obcí Slovenska, 2015. 145 s. ISBN 978-80-967304-8-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  8. Medzinárodné pracovné právo : dokumenty. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. 388 s. ISBN 978-83-7490-821-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. DUFF, Andrew. Pandora, Penelope, Polity : how to change the European Union. London : John Harper Publishing, 2015. 122 s. ISBN 978-0-9929748-6-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. ĽALÍK, Tomáš. Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 223 s. ISBN 978-80-8168-224-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]