Výsledky vyhľadávania

 1. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi : konferenčni zbornik : 37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : 21. - 23. marec 2018, Portorož, Slovenija [elektronický zdroj]. Recenzijski odbor/Reviewers Committee: Alenka Baggia ... [et al.]. 1. izdaja. Maribor : Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2018. online [1284 s.]. ISBN 978-961-286-146-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Modern Innovative and Information Technologies in the Development of Society [elektronický zdroj]. Editors: Aleksander Ostenda, Tetyana Nestorenko. Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. online 302 s. Series of Monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology., Monograph 17. ISBN 978-83-947093-7-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Commodity Science - Traditions and Actuality. International Scientific Conference. Commodity Science - Traditions and Actuality : Proceedings of Thirteen Scientific Conference with International Participation, Varna, (Bulgaria), October 18th - 19th, 2018 [elektronický zdroj]. 1. Edition. Varna : Nauka i ikonomika, 2018. online 396 s. ISBN 978-954-21-0977-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Effects of Small and Medium-Sized Enterprises in Rural Areas : Proceedings of Scientific Papers [elektronický zdroj]. Reviewers: Jozef Hudák, Monika Hudáková. Bialystok : Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018. online 121 s. ISBN 978-83-950152-8-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Modern Management: Logistics and Education : Monograph [elektronický zdroj]. Reviewers: Renáta Bernátová, Lidia Sobolak, Kateryna Vlasenko. 1. Edition. Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. online 196 s. ISBN 978-83-946765-0-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade [elektronický zdroj]. Editori: Anton Lisnik, Katarína Greňová. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. CD-ROM [1302 s.]. GAPF 4/5/2015. ISBN 978-80-561-0369-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. 2012 ICEAS. International conference. 2012 Annual conference on global economy, business and finance (GEBF) : proceedings : July 25 - 28, 2012, Beijing [elektronický zdroj]. Beijing, 2012. CD-ROM [815 s.]. ISBN 978-986-8845-0-8. ISSN 2304-2532. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti. Medzinárodná vedecká konferencia. Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti : zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Komárno, 5.-6. september 2011 [elektronický zdroj]. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-8122-017-3.
  Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti

  elektronická kniha

 9. Változó környezet - innovatív stratégiák. Nemzetközi tudományos konferencia. Változó környezet - innovatív stratégiák : [zborník príspevkov a abstraktov] : nemzetközi tudományos konferencia a magyar tudomány ünnepe alkalmából, Sopron, November 2, 2011 : motto: "Összhang - tudomány a gazdaságban és a társadalomban" [elektronický zdroj]. Šoproň : Faculty of Economics University of West Hungary, 2011. CD-ROM [207 s.]. Dostupné na : <http://konf.ktk.nyme.hu/> ISBN 978-963-9883-87-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Finance and the performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and the performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 5th international scientific conference : april 28, 2011 Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. CD-ROM [673 s.]. ISBN 978-80-7454-020-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha