Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 20  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006946 xszp^"
 1. Logos Polytechnikos : [odborný recenzovaný časopis Vysokej školy polytechnickej v Jihlave] [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Dostupné na : <https://knihovna.vspj.cz/cs/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. 4x ročne. Dostupné na : <http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/> ISSN 1339-5467.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. - Spracovaný v EKO-INDEX. Budapest : Magyar Nemzeti Bank. 4x ročne. ISSN 2415-9271. Dostupné na : https://en-hitelintezetiszemle.mnb.hu/for-our-readers/papers-by-issues
  Financial and Economic Review

  časopis

 4. Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Banská Bystrica : Belianum. 2x ročne. ISSN 2729-8213. Dostupné na : https://www.ekonomikaaspolocnost.umb.sk/?page_id=96
  časopis

  časopis

 5. Politologické fórum. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 2x ročne. ISSN 1338-6859. Dostupné na : https://pf.tnuni.sk/index.php?id=63
  Politologické fórum

  časopis

 6. Slovak Journal of Political Sciences [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Dostupné na : <http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps> ISSN 1335-9096.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science. Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.magnanimitas.cz/ad-alta-archive> ISSN 1804-7890.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. Economic Research. - Registrovaný: Scopus. Pula : Juraj Dobrila University of Pula. 1x ročne. ISSN 1331-677X. Dostupné na : https://www.tandfonline.com/loi/rero20
  časopis

  časopis

 9. Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS. 2x ročne. Dostupné na : <https://vsers.cz/vedecky-casopis-auspicia/> ISSN 2464-7217.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 10. European Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Azores : European Scientific Institute and University of the Azores. 36x ročne. Dostupné na : <http://eujournal.org/index.php/esj/index> ISSN 1857-7431.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.