Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 283  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006949 xcla^"
 1. SLAVÍKOVÁ, Nikoleta - ŠPROCHA, Branislav. Internal Migration from and to Municipalities in Slovakia with the Highest Proportion of People Living in Roma Settlements. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 0011-8265, 2023, roč. 65, č. 4, s. 183-199.
  článok

  článok

 2. KRIŠKOVÁ, Veronika. Zmeny v štruktúrach obyvateľstva Slovenska podľa výsledkov sčítaní. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 2, s. 30-49.
  článok

  článok

 3. HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára - DZÚROVÁ, Dagmar. Pandemie covidu-19: rozdílné dopady podle věku. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 1, s. 8-11.
  článok

  článok

 4. CHOVANCOVÁ, Katarína. Age-Based Marginalization in Political Discourse about Crisis. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 2, s. 147-173.
  článok

  článok

 5. SABLIK, Jozef. Veková heterogenita verzus výkonnosť pracovného tímu. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 2, s. 103-109.
  článok

  článok

 6. MALÁKOVÁ, Kateřina - ŠÍDLO, Luděk - BĚLOBRÁDEK, Jan. Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: případ všeobecného lékařství v Česku. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 1, s. 14-26.
  článok

  článok

 7. CIVELEK, Mehmet et al. International Variations in Firm-Level Strategic Entrepreneurial Orientation of SMEs. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-12].
  článok

  článok

 8. TOMŠOVSKÁ, Barbora. Nepřehlížejte ani v době recese zkušenosti padesátníků. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 5-6, s. 8-9.
  článok

  článok

 9. FLEK, Vladislav - HÁLA, Martin - MYSÍKOVÁ, Martina. The Older Unemployed Worker’s Conundrum in the Czech Republic and Slovakia : Find a Job or Leave the Labour Market? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 6, s. 541-562.
  článok

  článok

 10. ŠPROCHA, Branislav - DŽAMBAZOVIČ, Roman. Kto s kým vstupuje do manželstva na Slovensku? K niektorým aspektom výberu manželského partnera v rokoch 1992 - 2018. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 374-402.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.