Výsledky vyhľadávania

 1. DU, Jun - MICKIEWICZ, Tomasz - DOUCH, Mustapha. Individual and Institutional Ownership, Firm Age and Productivity. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. ISSN 1804-1728, 2021, no. 1, s. 23-41.
  článok

  článok

 2. FUDÁK, Lukáš. Vlastníctvo bytov - právna úprava. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 13, s. 97-240.
  článok

  článok

 3. RADOŠINSKÁ, Jana - KVETANOVÁ, Zuzana - VIŠŇOVSKÝ, Ján. To Thrive Means to Entertain: The Nature of Today’s Media Industries. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. ISSN 1338-130X, 2020, vol. 11, no. 1, pp. 4-21.
  článok

  článok

 4. TAYLOR, Zbigniew - CIECHAŃSKI, Ariel. Ownership Transformation and FDI among National Carriers Operating Road Passenger Transport Services in the Visegrád Group (V4) Countries. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 1, s. 81-102.
  článok

  článok

 5. SHKOLNYK, Inna et al. The Trajectories of Companies’ Financial Architecture in the Real Economy. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 1, pp. 119-133.
  článok

  článok

 6. BLAŽEK, Jiří - HEJNOVÁ, Tereza. Geography, Ownership and Uneven Trends in the Economic Performance of Small Banking Centres in Europe During the Financial Crisis. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 4, pp. 359–378.
  článok

  článok

 7. HANOUSEK, Jan - HANOUSEK, Jan, ml. Známý versus neznámý vlastník: vazby mezi transparentním vlastnictvím a firemním rozhodováním. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 5, s. 515-533.
  článok

  článok

 8. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 3, s. 8-196.
  článok

  článok

 9. JAKUBÁČ, Róbert. Zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností a návrh novely občianského zákonníka. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. ISSN 1339-8652, 2019, roč. 5, č. 1, s. 2-7.
  článok

  článok

 10. REYES, Jose Anselmo Perez - MIRANDA, Montserrat Reyna - VERA-MARTINEZ, Jorge. Capital Structure Construct: A New Approach to Behavioral Finance. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 4, pp. 86-97.
  článok

  článok