Výsledky vyhľadávania

  1. Metting Policy Challenges for a Sustainable Bioeconomy. Paris : OECD, 2018. 195 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/policy-challenges-facing-a-sustainable-bioeconomy_9789264292345-en> ISBN 978-92-64-29233-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. DŘÍMALOVÁ, V. Hospodárenie s komunálnym odpadom v Slovenskej republike za rok 1992. 1. vyd. Bratislava : Štatistický úrad SR, 1993. 18 s. Štatistické analýzy a informácie. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
  3. La qualité des produits en acier et l'utilisation maximale de la ferraille : Série Acier. 1. éd. New York : Nations Unies, 1992. 219 s. ISBN 92-1-216339-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. WEGL, Rudolf. Die Grenzen der Verschwendung : Wir atmen, essen, trinken Müll. 1. Aufl. Wien : Fric, 1989. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]