Výsledky vyhľadávania

 1. WANG, Shuguang - DU, Paul. Retail Geography. 1st Edition. New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2021. 237 s. ISBN 978-0-367-43511-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BRINDZOVÁ, Zuzana. Verejné rozpočty : vybrané problémy. Recenzenti: Erika Neubauerová, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 261 s. [11,682 AH]. ISBN 978-80-225-4757-4.
  kniha

  kniha

 3. Public Finance 2019. International Conference. Public Finance 2019 : Proceeedings Book of the 34. International Conference, April 24-27, 2019, (Antalya, Turkey). Editors: Salim Ateş Oktar, Yasemin Taşkin. 1st Edition. Istanbul : Istanbul University, 2019. online 669 s. ISBN 978-605-07-0704-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. National Accounts of OECD Countries : General Government Accounts 2010-2017. Paris : OECD, 2019. 289 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-general-government-accounts-2018_na_gga-2019-en> ISBN 978-92-64-31025-4. ISSN 2221-5344. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. PISÁR, Peter - ĽAPINOVÁ, Erika. Financie Európskej únie. Recenzenti: Marta Orviská, Miroslav Šipikal. Banská Bystrica : BELIANUM, 2019. 335 s. ISBN 978-80-557-1607-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. ŠMIHULA, Daniel. Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť : zbierka komentárov, esejí a štúdií z rokov 2013-2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 178 s. ISBN 978-80-8168-810-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. National Accounts of OECD Countries : Detailed Tables 2010-2017. Volume 2018/2. Paris : OECD, 2018. 345 s. National Accounts of OECD Countries. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2018-issue-2_na_ma_dt-v2018-2-en> ISBN 978-92-64-30558-8. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OECD Research and Development Expenditure in Industry 2018 : ANBERD : 2009-2016. Paris : OECD, 2018. 99 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-research-and-development-expenditure-in-industry-2018_anberd-2018-en> ISBN 978-92-64-30552-6. ISSN 2223-7917. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. National Accounts of OECD Countries, General Government Accounts 2017. Paris : OECD, 2018. 279 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-general-government-accounts-2017_na_gga-2018-en> ISBN 978-92-64-29053-2. ISSN 2221-5344. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Slovenská republika v číslach 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 73 s. ISBN 978-80-8121-549-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha