Výsledky vyhľadávania

  1. ALIBHAI, Salim - BAKKER, Erwin - BALASUBRAMANIAN, T. V. Wiley Interpretation and Application of IFRS Standards 2018. Hoboken : John Wiley & Sons., 2018. 1007 s. ISBN 9781119461500. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  2. BRIGHAM, Eugene F. - EHRHARDT, Michael C. Financial management : theory & practice. 15th ed. Boston : Cengage Learning, 2017. xxxii, 1180 s. ISBN 978-1-305-63229-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]

  3. CARLON, Shirley - MCALPINE-MLADENOVIC, Rosina - PALM, Chrisann. Financial accounting : reporting, analysis and decision making. 5th ed. Milton : Wiley, 2017. xviii, 946 s. ISBN 978-0-7303-1374-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  4. MAYNARD, Jennifer. Financial accounting, reporting & analysis. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2017. xxiii, 907 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/6o1VaW9Nmn> ISBN 978-0-19-874531-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  5. Štandardy IAASB. Lektorovali: Július Nagy, Ján Užík. 1. vyd. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. 204 s. ISBN 978-80-972525-0-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  6. Transfer pricing documentation and country-by-country reporting. Action 13: 2015 final report. Paris : OECD, 2015. 70 s. OECD/G20 base erosion and profit shifting project. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report_9789264241480-en> ISBN 978-92-64-24146-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. ŠURANOVÁ, Zuzana. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS : praktikum. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 381 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-161-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. ROBINSON, Thomas R. - HENRY, Elaine - PIRIE, Wendy L. International financial statement analysis. 3rd ed. Hoboken : WILEY, 2015. xxiv, 1033 s. CFA Institute investment series. ISBN 978-1-118-99947-9. [Počet ex. : 7, z toho voľných 4, prezenčne 2]

  9. SAXUNOVÁ, Darina. Financial statements under the US GAAP and IFRS : theory, concepts, problems of financial accounting. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 190 s. ISBN 978-80-7478-646-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. BRIGHAM, Eugene F. - EHRHARDT, Michael C. Financial management: theory & practice : study guide. 14th ed. Eagan : South-Western Cengage Learning, 2014. v, [200 s.]. ISBN 978-1-285-09818-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]