Výsledky vyhľadávania

 1. KUDLOVÁ, Zuzana. Management and Economic Context of Energy Production and Consumption. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov = Conference Proceeding of Abstracts. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4645-4, s. 21.
  článok

  článok

 2. ZAGORŠEKOVÁ, Natália. Využívanie vodných zdrojov na výrobu elektrickej energie na Slovensku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 429-437 online. I-18-104-00.
  článok

  článok

 3. DANESHJO, Naqibullah et al. Production of Electric Energy by Use of Wind Energy. - Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2018, vol. 7, no. 3, pp. 573-581 online. VEGA 1/0251/17, VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 4. BOSÁK, Martin. Biomass production on reclaimed areas tailing ponds. In Biomass volume estimation and valorization for energy. - Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-2937-0, pp. 315-340 [1,75 AH]. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok

 5. KRON, Ivan et al. Chemické vlastnosti energetických plodín ozdobnice, sidy a trsteníka. In Naše pole : odborný recenzovaný mesačník pre pestovateľov rastlín. - Lužianky : Naše pole, 2016. ISSN 1335-2466, 2016, roč. 20, č. 6, s. 1-3.
  článok

  článok

 6. STRIČÍK, Michal. Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na regionálny rozvoj. In Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy. medzinárodná vedecká konferencia. Investovanie v Európe – súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Banská Bystrica, 8. november 2016. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1144-7, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KADVANOVÁ, Katarína. Energetická bezpečnosť a klimatické zmeny vo Vietname. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [387-393] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. STRIČÍK, Michal - BEŽOVSKÝ, Marek. Elektráreň Vojany a trh s elektrickou energiou. In Financie, účtovníctvo, dane 2015 so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4176-3, s. 114-119 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. NAŠČÁKOVÁ, Jana et al. Energy supply security in the European Union. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2014. ISSN 1337-7094, 2014, č. 29, s. 278-281 online.
  článok

  článok

 10. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Posudzovanie externých nákladov výroby elektrickej energie. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 523-528. VEGA 1/0488/12 (100 percent).
  článok

  článok