Výsledky vyhľadávania

 1. FIĽA, Milan. Investičná pomoc podnikom na Slovensku podľa nových pravidiel. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 1, s. 9-14.
  článok

  článok

 2. RIFAIOVÁ, Daniela. Plasty núkajú udržateľnosť produktom aj rope. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Jún-Júl 2018, č. 5, s. 27-31.
  článok

  článok

 3. JURIGA, Jaroslav. Človek 4.0 v centre pozornosti technológií. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Jún-Júl 2018, č. 5, s. 38-40.
  článok

  článok

 4. IŽARÍKOVÁ, Gabriela et al. Comparative Analysis of the Industrial Production Inside the Euro Zone. In Interdisciplinarity in theory and practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2018. ISSN 2344-2409, 2018, no. 16, pp. 39-46.
  článok

  článok

 5. JANKOVÁ, Nikoleta. Nároky na obsluhu strojov najlepšie splnia stroje. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Sep 2017, č. 8-9, s. 42-45.
  článok

  článok

 6. JURINA, Ľubomír. Nemecký Industrie 4.0 inšpiruje vyspelý svet. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 22. júna 2017, roč. 27, č. 25.
  článok

  článok

 7. RYBÁČEK, Václav. The Public Sector´s Structure of Production and Its Changes: the Czech Case. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1804-8765, 2017, vol. 97, no. 2, pp. 25-35.
  článok

  článok

 8. HRADSKÝ, František - VESELÝ, Matúš. Autá budú zelenšie, VW bol len zakopnutie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, Jún 2016, roč. 10, č. 6-7, s. 30-36.
  článok

  článok

 9. HERČKO, Jozef - MAGVAŠI, Vladimír. Podniky budúcnosti ako nástroj rozvoja priemyslu. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 2, s. 8-13.
  článok

  článok

 10. MAGVAŠI, Vladimír - HERČKO, Jozef. Pokrokové priemyselné inžinierstvo a digitálne a znalostné inžinierstvo. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 2, s. 28-31.
  článok

  článok