Výsledky vyhľadávania

 1. BARLAŠOVÁ, Terézia. Legislatívne zmeny v poskytovaní investičnej pomoci. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2018. ISSN 1335-9746, 2018, roč. 17, č. 2, s. 121-129.
  článok

  článok

 2. KUNYCHKA, Mykhaylo - ORLANDO, Leonardo - RANETA, Leonid. Water intensive economy and environmental issues in the post-soviet transition country. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In International journal of ecology & development. - Rookee, India : CESER, 2017. ISSN 0972-9984, 2017, vol. 32, no. 2, pp. 81-94. VEGA 692413.
  článok

  článok

 3. PAČAIOVÁ, Hana et al. Measuring the qualitative factors on copper wire surface. In Measurement : Journal of the International Measurement Confederation. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1873-412X, 2017, vol. 109, pp. 359-365.
  článok

  článok

 4. KUNYCHKA, Mykhaylo. Vodné zdroje a priemyselná produkcia v kontexte environmentálnych otázok Ukrajiny. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 246-251 online.
  článok

  článok

 5. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Aktuálny pohľad na vzťah finančných ukazovateľov a právnych foriem priemyselných podnikov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 138-150.
  článok

  článok

 6. ROZKOŠOVÁ, Anna - MEGYESIOVÁ, Silvia. Analýza priemyselnej produkcie a automobilového priemyslu na Slovensku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 2, s. 74-83. I-17-105-00.
  článok

  článok

 7. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Pohľad na stav a vývoj finančných ukazovateľov charakterizujúcich výkonnosť priemyselných podnikov SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 257-266 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. RAKOVSKÁ, Júlia. Vplyv priemyselnej výroby na životné prostredie. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 275-281 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok

 9. RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo - ORLANDO, Leonardo. Water Resource Usage and Air Pollution in Transitive Countries the case of The Republic of Moldova. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In International journal of ecology & development. - Rookee, India : CESER, 2017. ISSN 0972-9984, 2017, vol. 32, no. 4, pp. 47-57.
  článok

  článok

 10. RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo - ČIEFOVÁ, Michaela. Environmentálna Kuznetsova krivka a jej aplikácia na príklade Moldavskej republiky. In Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami? : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4490-0, s. 112-118.
  článok

  článok