Výsledky vyhľadávania

 1. Potravinová ochranka. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 4, s. 22.
  článok

  článok


 2. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 11, s. 6-79.
  článok

  článok


 3. KHAN, Khalid et al. Producer Price Index and Consumer Price Index: Causality in Central and Eastern European Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 4, s. 367-395.
  článok

  článok


 4. JESNÝ, Martin - VESELÝ, Matúš. Štíhla výroba vyhovuje zákazníkom pestrejšie. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, Jún 2016, roč. 10, č. 6-7, s. 52-54.
  článok

  článok


 5. VÍTEK, Miloslav. Bioplasty v obalové technice I.: Fólie. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 9, s. 48-51.
  článok

  článok


 6. HALASOVÁ, Henrieta. Farmári apelujú: Pite viac mlieka. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 5, s. 20.
  článok

  článok


 7. VÍTEK, Miloslav. Spojování obalů lepením II: Samolepicí pásky. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 1211-0957, květen 2015, roč. 21, č. 5, s. 34-37.
  článok

  článok


 8. HUDCOVSKÝ, Martin. Cenový vývoj. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2014 a výhľad do roku 2016. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-241-7, s. 53-61 [0,48 AH].
  článok

  článok


 9. ZÁRUBA, Petr. Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 3, s. 6-8, 16.
  článok

  článok


 10. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Pivo má stále miesto v srdciach Slovákov. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN 1805-0549, máj-jún 2015, roč. 5, č. 23, s. 34-35.
  článok

  článok