Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. O protirečivosti vytvárania multipolarity v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 1, s. 36-56 online.
  článok

  článok

 2. STANĚK, Peter et al. Hľadanie novej reality : nové dimenzie ekonómie a spoločnosti. Recenzenti: Eva Rievajová, Milan Šikula. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 244 s. [11,7 AH]. ISBN 978-80-8168-943-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 3. Zeitspuren : Gedanken zum 25-jährigen Bestehen der Slowakei. Christian Ahlrep, Thomas Edeling (Hrsg.). 1. Auflage. Oldenburg : Schardt, 2018. [167 s.] [7,31 AH]. ISBN 978-3-96152-189-0.
 4. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Vom shwarzen Loch Europas zum Tatra-Tiger - von der Diktatur zur Scheindemokratie. In Zeitspuren : Gedanken zum 25-jährigen Bestehen der Slowakei. - Oldenburg : Schardt, 2018. ISBN 978-3-96152-189-0, s. 19-43 [1,13 AH].
  článok

  článok

 5. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Kreatívna ekonomika - nový globalizačný trend. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 607-613 online.
  článok

  článok

 6. STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína - VAŠKOVÁ, Vanda. Nové rozhrania spoločnosti a ekonómie : kritické postrehy. Recenzenti: Vladimír Mařík ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 186 s. [10 AH]. Ekonómia. VEGA 2/0109/16. ISBN 978-80-8168-854-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 7. AHLREP, Christian. Die Slowakei - ein Land mit vielen Grenzen. In Zeitspuren : Gedanken zum 25-jährigen Bestehen der Slowakei. - Oldenburg : Schardt, 2018. ISBN 978-3-96152-189-0, s. 44-82 [1,78 AH].
  článok

  článok

 8. STANĚK, Peter et al. Kľúčové zmeny ekonomického a spoločenského vývoja: súčasnosť a budúcnosť. Recenzenti: Saleh Mothana Obadi, Boris Hošoff. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 129 s. [7,92 AH]. VEGA 1/0654/16, VEGA 2/0109/16. ISBN 978-80-225-4578-5. [Počet ex. : 44, z toho voľných 39, prezenčne 2]
 9. ADAMCOVÁ, Silvia. Theoretische und praktische deutsche Sprachwissenschaft in der Gegenwart. In Sprache und interkulturelle Kommunikation. Interdisziplinäre Perspektiven in der Sprachforschung. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1354-0, s. 9-24 [1,02 AH].
  článok

  článok

 10. HUDEC, Martin. Socio-economic convergence as a necessary precondition and determinant of societal growth. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 36, s. 394-407.
  článok

  článok