Výsledky vyhľadávania

  1. Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013-2014. Názov z hlavnej stránky. 4x ročne. ISSN 1339-2387.
    elektronický časopis

    elektronický časopis