Výsledky vyhľadávania

 1. HALASOVÁ, Henrieta. Vypijem - priberiem? In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 2, s. 18.
  článok

  článok


 2. RAŠEVOVÁ, Kristína. Cukrovinky nakupujú všetky domácnosti. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 7-8/2017, č. 36, s. 32-34.
  článok

  článok


 3. MIKULCOVÁ, Katarína. Jedzme, aby sme žili. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 3, s. 14-15.
  článok

  článok


 4. FAŠIANGOVÁ, Katarína. Kvalitné, zdravé a funkčné potraviny. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. September-Október, s. 65.
  článok

  článok


 5. RAŠEVOVÁ, Kristína. Funkčné potraviny sú v kurze. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 9-10, č. 31, (2016.
  článok

  článok


 6. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. The "Real" old age and the transition between the third and fourth age. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 6, s. 622-640.
  článok

  článok


 7. ORFÁNUS, Dominik. Pomohli kluby chudnutia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 29. januára 2015, roč. 25, č. 4, s. 36-37.
  článok

  článok


 8. BOJKOVÁ, Eva. Franchising ako koncepcia podnikania v 21. storočí. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 5-17. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok


 9. Kvalitnejšie produkty zabezpečí špecializované pracovisko. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2015. ISSN 1335-9266, 2015, roč. 19, č. 3-4, s. 10-11.
  článok

  článok


 10. YASEEN, Muhammad Rizwan - QAISER, Imran - KOUSAR, Nabeela. Comaprative analysis of the animal products consumption in developing countries: the case study of the South Asian countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 7, s. 332-342.
  článok

  článok