Výsledky vyhľadávania

  1. Adopting a territorial approach to food security and nutrition policy. Paris : OECD, 2016. 153 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/adopting-a-territorial-approach-to-food-security-and-nutrition-policy_9789264257108-en> ISBN 978-92-64-25709-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. OECD - FAO guidance for responsible agriculrural supply chains. Paris : OECD, 2016. 86 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en> ISBN 978-92-64-25095-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Business in a changing society : Festschrift for Peter Brabeck-Letmathe. Zürich : Neue Zürcher Zeitung Publishing, 2014. 295 s. ISBN 978-03810-012-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. ROVNÝ, Ivan. Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II : modelové situácie vo verejnom zdravotníctve a ich riešenia : štátny zdravotný dozor a dokumentácia vo verejnom zdravotníctve : hygiena detí a mládeže : životné prostredie a zdravie : hygiena výživy a zdravie. Banská Bystrica : PRO Banská Bystrica, 2013. 895 s. ISBN 978-80-89057-44-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Global food security : challenges for the food and agricultural system. Paris : OECD, 2013. 157 s. ISBN 978-92-64-19534-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. VILINOVÁ, Katarína. Zdravotný stav obyvateľstva Slovenska. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. 125 s. Prírodovedec, č. 495. ISBN 978-80-558-0058-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. Health at a glance 2011 : OECD indicators. Paris : OECD, 2011. 199 s. ISBN 978-92-64-11153-0. ISSN 1995-3992. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Current trends in commodity science : food safety. Redakcja naukowa Maria Malecka, Urszula Samotyja. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010. 93 s. Zeszyty naukowe, 147. ISBN 978-83-7417-506-7. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. Current trends in commodity science : market research. Redakcja naukowa Magdalena Ankiel-Homa, Joanna Witczak. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010. 95 s. Zeszyty naukowe, 151. ISBN 978-83-7417-507-4. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. Selected problems of products ecology. Redaktorzy naukowi Zenon Foltynowicz, Anna Lewandowska. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010. 119 s. Zeszyty naukowe, 152. ISBN 978-83-7417-508-1. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]