Výsledky vyhľadávania

  1. EDULEARN17. International conference on education and new learning technologies. EDULEARN17 : conference proceedings : 9th international conference on education and new learning technologies : Barcelona, Spain, 3rd-5th of july, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Valencia : IATED Academy, 2017. online [10533 s.]. Dostupné na : <https://library.iated.org/publications/EDULEARN17> ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska: vzdelanosť - efektívna verejná správa - podnikanie v regiónoch. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : vzdelanosť - efektívna verejná správa - podnikanie v regiónoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 5. výročia vzniku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave : Bratislava, 19. novembra 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave], 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-970272-2-3.