Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília. Interpersonálna komunikácia. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 14-15, s. 172-178.
  článok

  článok

 2. OLEXOVÁ, Cecília. Outplacement – pomoc prepúšťaným zamestnancom. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 125-129.
  článok

  článok

 3. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - PAVLIKOVÁ, Marta. Manažment ľudských zdrojov. Recenzenti: Viera Čihovská, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 180 s. [11,287 AH]. ISBN 978-80-225-4713-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. SKORKOVÁ, Zuzana - REMEŇOVÁ, Katarína - JANKELOVÁ, Nadežda. Factors Affecting Emotional Burnout of Nurses. In Emerging Markets Economics and Business. Contributions of Young Researchers. Proceedings of the 10th International Conference of Doctoral Students and Young Researchers. Emerging Markets Economics and Business. Contributions of Young Researchers : Proceedings of the 10th International Conference. - Oradea : Oradea University Press, 2019. ISBN 978-606-10-2076-8. ISSN 2344-6617 (print); 2601-1840 (online), pp. 269-273 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 5. CENTÁROVÁ, Jana. Činnosti líniových manažérov v systéme organizácie práce. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 32-41 online.
  článok

  článok

 6. MIŠÚN, Juraj - PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Level of Self-Control Depending on Level of Control. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, pp. 342-349 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 7. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - ČIHOVSKÁ, Viera - PAVLIKOVÁ, Marta. Obchodný manažment : praktikum. Recenzenti: Eva Hanuláková, Dávid Lupták. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 213 s. [11,88 AH]. ISBN 978-80-225-4535-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 8. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie odvodov z pracovných vzťahov na základe dohôd v roku 2017. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 28. apríl 2017, roč. 14, č. 8, s. 3-6.
  článok

  článok

 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. Výpočet a účtovanie sociálneho poistenia a preddavkov na zdravotné poistenie zamestnancov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 4, s. 27-38.
  článok

  článok

 10. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Nebezpečenstvo vzniku pracovnej úrazovosti podniku vo forme syndrómu vyhorenia zamestnancov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 423-427 CD-ROM. KEGA 14EU-4/2016, VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok