Výsledky vyhľadávania

 1. BOČÁKOVÁ, Oľga - POTOČNÝ, Maroš. Programme of the Slovak and Czech Government as the Chief Issue for the Senior`s Social Ensurance. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 730-734.
  článok

  článok


 2. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Sociálne dávky. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 1, s. 128-139.
  článok

  článok


 3. GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Poor Support for Poor People? Assessing the Impacts of Improving Adequacy in Minimum Income Scheme in Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 3, s. 246-267.
  článok

  článok


 4. TREĽOVÁ, Silvia. Sociálno-právne aspekty vysielania zamestnancov. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISSN 1214-4967, 2018, roč. 15, č. 2, s. 52-61.
  článok

  článok


 5. HALÍŘOVÁ, Gabriela. Dočasné vyslání zaměstnanců do Evropské unie z pohledu práva sociálneho zabezpečení. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 4, s. 102-123 online.
  článok

  článok


 6. MATOCHOVÁ, Oľga. Práca v zahraničí - Švajčiarsko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 6-7, s. 496-506.
  článok

  článok


 7. SPIŠIAKOVÁ, Alžbeta. Práca v zahraničí - Taliansko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 8, s. 240-252.
  článok

  článok


 8. TOMAN, Jozef. Cezhraničné vysielanie zamestnancov - komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov). In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 9-10, s. 13-63.
  článok

  článok


 9. HAŽÍKOVÁ, Radoslava. Práca v zahraničí - Poľsko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 9-10, s. 133-146.
  článok

  článok


 10. PIETRIKOVÁ, Zlatica. Práca v zahraničí - Grécko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 11, s. 144-159.
  článok

  článok