Výsledky vyhľadávania

 1. SIKA, Peter. Zmeny v dôchodkových systémoch vybraných krajín. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 98-111 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. HERASIMAU, Raman. The Role of the Pension System in the Modern World. In DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. ISBN 978-80-7454-730-0, pp. 105-115 online.
  článok

  článok

 3. SIKA, Peter et al. Sociálna politika. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Jaroslava Szüdi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 342 s. [24,4 AH]. VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4544-0.
 4. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech - POLONYOVÁ, Simona. Sociálna politika. Recenzenti: Viera Prusáková, Vladimír Choluj. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 396 s. [20 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0266/16. ISBN 978-80-8168-866-9. [Počet ex. : 20, z toho voľných 13, prezenčne 3]
 5. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [313 s., 20,96 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4381-1.
  Sociálne zabezpečenie

  elektronická kniha

 6. RIEVAJOVÁ, Eva. Dôchodkové zabezpečenie v kontexte modernizácie dôchodkových systémov. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 1805-0638, 2017, roč. 6, č. 1, s. 58-64 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 7. SIKA, Peter - KOVÁROVÁ MARTIŠKOVÁ, Alžbeta. Sustainability of the Pension System of the Slovak Republic in the Changed Socio-Economic Conditions. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Security and Sustainability Issue. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2029-7025, September 2016, vol. 6, no. 1, pp. 113-123. ITMS 26240120032, VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 8. ZUBAĽOVÁ, Alena - PROUSKOVÁ, Eva. Tax burden on labour in OECD countries. In New challenges in public finances 2016 : colection of scientific writings on tax policy. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4329-3, s. [1-8] CD-ROM. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 9. ŠÚBERTOVÁ, Elena - UHLIAR, Miroslav. Podnikanie v SR a v EÚ : aplikácia na stavebné podnikanie. Vedeckí recenzenti: Anna Pilková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 126 s. [6,42 AH]. KEGA 042EU-4/2014. ISBN 978-80-225-4321-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 10. PONGRÁCZ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : aplikačné praktikum. Recenzenti: Eva Rievajová, Marianna Csetnekyová. 3. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 167 s. [7,47 AH]. ISBN 978-80-225-4227-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]