Výsledky vyhľadávania

 1. HERASIMAU, Raman. The Role of the Pension System in the Modern World. In DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. ISBN 978-80-7454-730-0, pp. 105-115 online.
  článok

  článok

 2. SIKA, Peter. Zmeny v dôchodkových systémoch vybraných krajín. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 98-111 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. SIKA, Peter et al. Sociálna politika. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Jaroslava Szüdi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 342 s. [24,4 AH]. VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4544-0.
 4. RIEVAJOVÁ, Eva. Dôchodkové zabezpečenie v kontexte modernizácie dôchodkových systémov. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 1805-0638, 2017, roč. 6, č. 1, s. 58-64 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 5. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [313 s., 20,96 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4381-1.
  Sociálne zabezpečenie

  elektronická kniha

 6. SIKA, Peter - KOVÁROVÁ MARTIŠKOVÁ, Alžbeta. Sustainability of the pension system of the Slovak republic in the changed socio-economic conditions. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Security and Sustainability Issue. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2029-7025, September 2016, vol. 6, no. 1, pp. 113-123. ITMS 26240120032, VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 7. ŠÚBERTOVÁ, Elena - UHLIAR, Miroslav. Podnikanie v SR a v EÚ : aplikácia na stavebné podnikanie. Vedeckí recenzenti: Anna Pilková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 126 s. [6,42 AH]. KEGA 042EU-4/2014. ISBN 978-80-225-4321-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 8. PONGRÁCZ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : aplikačné praktikum. Recenzenti: Eva Rievajová, Marianna Csetnekyová. 3. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 167 s. [7,47 AH]. ISBN 978-80-225-4227-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 9. ZUBAĽOVÁ, Alena - PROUSKOVÁ, Eva. Tax burden on labour in OECD countries. In New challenges in public finances 2016 : colection of scientific writings on tax policy. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4329-3, s. [1-8] CD-ROM. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 10. SIMONKA, Zsolt. Očakávané zmeny v penzijnom systéme po voľbách 2012 a miera ich naplnenia. In Veda a výskum : odborné práce [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave], 2015, 2015, s. [1-4], [5,96 NS] online.
  článok

  článok