Výsledky vyhľadávania

 1. PUPALA, Branislav - TESAR, Marek. Národné kurikulum predškolského vzdelávania a limity jeho detailnosti. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1336-9849, 2015, roč. 10, č. 4, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. KAŠČÁK, Ondrej - BETÁKOVÁ, Eva. Vzdelávanie a školovanie v ranom veku v sociálne diferencovanej perspektíve matiek. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2014. ISSN 0049-1225, 2014, roč. 46, č. 1, s. 5-24.
  článok

  článok

 3. MATULA, Ján. Financovanie regionálneho školstva. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 9, s. 9-13.
  článok

  článok

 4. SLÁDEČKOVÁ, Jana. Zmeny financovania regionálneho školstva v roku 2011 : legislatívne zmeny v nariadeniach vlády. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 2, s. 18-22.
  článok

  článok

 5. MATULA, Ján. Financovanie MŠ - zmeny od 1.1.2010. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 5, s. 50-55.
  článok

  článok

 6. HORNÍKOVÁ, Zuzana. Rušenie škôl: samosprávy dobiehajú, čo štát zanedbal. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2004. ISSN 1335-0684, 22. júla 2004, č. 29, s. 14-15.
  článok

  článok

 7. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar. Deti sú zlatý poklad : Systém predškolských zariadení k nám chodia študovať aj z vyspelých krajín. In Slovenský Profit, 1994, roč. 2, č. 21.
  článok

  článok