Výsledky vyhľadávania

  1. KRAJČÍR, Zdenko - MLSNOVÁ, Jana - SURMAJOVÁ, Žaneta. Zákon o výchove a vzdelávaní : školský zákon : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 588 s. Komentáre. ISBN 978-80-8168-354-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Starting strong IV : monitoring quality in early childhood education and care. Paris : OECD, 2015. 243 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-iv_9789264233515-en> ISBN 978-92-64-23349-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Doing better for children. Paris : OECD, 2009. 191 s. ISBN 978-92-64-05933-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Starting strong II : early childhood education and care. Paris : OECD, 2006. 441 s. ISBN 92-64-03545-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Starting strong : early childhood education and care. Paris : OECD, 2001. 213 s. Education and skills. ISBN 92-64-18675-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. Separát štatistickej ročenky školstva SR 1998 : materské školy, základné školy, základné umelecké školy, špeciálne školy. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 1998. 184 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Základné ukazovatele za materské, základné a stredné školy za školský rok 1992/93. 1. vyd. Bratislava : Štatistický úrad SR, 1993. Nestr. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  8. Separát štatistickej ročenky školstva SR 1992 : Detské útulky, materské školy, základné školy, základné umelecké školy, špeciálne školy. 1. vyd. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, 1993. 92 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. JURNÁ, J. Základné ukazovatele za materské a základné školy, gymnáziá a stredné odborné školy. 1. vyd. Bratislava : Slovenský štatistický úrad, 1992. Nestr. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]