Výsledky vyhľadávania

 1. Regulatory Policy in Argentina : Tools and Practices for Regulatory Improvement. Paris : OECD, 2019. 151 s. OECD Reviews of Regulatory Reform. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-argentina_d835e540-en> ISBN 978-92-55387-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2017. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2018. online 75 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-642-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 81 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2016. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2017. online 75 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-575-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ŠRÁMKOVÁ, Alice - KŘIVÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 7. aktual. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2017. 334 s. Vzdělávání účetní profese v ČR. ISBN 978-80-87985-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 65 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 74 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 66 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 82 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. KAJANOVÁ, Jana. Podvojné účtovníctvo : vybrané účtovné prípady. 2. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2016. 167 s. ISBN 978-80-89553-40-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]