Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 466  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0007501 xpca^"
 1. VATEHA, Marko Dávid. Balancing Risk and Reward: Unveiling the Credit Conundrum in P2P Lending – A Tale of Default and Profit Scoring. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 282-291. VEGA 1/0221/21.
  článok

  článok

 2. MKIYES, Hussein. Optimizing Islamic Bank Performance for Unlocking Path of Profitability. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2024, vol. 44, no. 1, pp. 485-500.
  článok

  článok

 3. GRANČIČOVÁ, Katarína - DUBCOVÁ, Gabriela. Enterprise Success Generated Trough the Quality Corporate Governance. In Sustainable Behaviour of Economics Entities : Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5072-7, pp. 20-29. VEGA 1/0836/21 (50%), KEGA 019EU-4/2022 (50%).
  článok

  článok

 4. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. The Slovak Insurance Market During COVID-19 Pandemic Times. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : 14th International Scientific Conference. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. ISBN 978-80-248-4693-4. ISSN 2336-162X (on-line), pp. 5-15. VEGA 1/0121/21, VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 5. KÁDÁROVÁ, Klaudia - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Faktory vplývajúce na odchodovosť klientov poisťovne. In Analýza poistných rizík vo vzťahu k hospodáreniu životnej poisťovne : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-320-5, s. 17-24. VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 6. KOPČÁKOVÁ, Janka - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Analýza top 10 maloobchodov v rámci Slovenskej republiky podľa vybraných ukazovateľov. In "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2023. ISBN 978-80-225-5099-4, s. 23-34.
  článok

  článok

 7. ZUZIK, Jozef - VAVLIČ, Lukáš. Investovanie do spoločností vyplácajúcich dividendu. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISSN 1335-9746, 2023, roč. 22, č. 2, s. 16-23.
  článok

  článok

 8. KUDLOVÁ, Zuzana. Analýza majetku spoločnosti. In Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania. Vedecký seminár konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-225-5101-4, s. 39-45.
  článok

  článok

 9. VATEHA, Marko Dávid. Decoding Risk Assessment: Exploring the Efficacy of Credit Scoring vs. Profit Scoring in P2P Lending. In INPROFORUM : International Scientific Conference. Challenges and Opportunities in the Digital World. 17th International Scientific Conference INPROFORUM : Challenges and Opportunities in the Digital World. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023. ISBN 978-80-7694-053-6. ISSN 2336-6788 (Online ISSN), s. 293-298. VEGA 1/0221/21.
  článok

  článok

 10. POTOMA, Radoslav. Improving the Performance of Transformation and Distribution Processes of Electricity Production in a Specific Enterprise. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Conference Proceeding of Research Papers of the 8th International Scientific Conference - Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business - MTS 2023 : Košice (Slovakia) and Tarnobrzeg (Poland), September 21 -23, 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5088-8, pp. 176-187.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.