Výsledky vyhľadávania

 1. FÖLDEŠ, Richard - DŽAČÁR, Ľubomír. K výkladu vyžadujúcemu rozpis splátky spotrebiteľského úveru. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 3, s. 284-314.
  článok

  článok

 2. HANZLÍK, Filip. Posuzování úvěruschopnosti žadatele o spotřebitelský úvěr. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 3, s. 22-23.
  článok

  článok

 3. HANZLÍK, Filip. Posuzování úvěruschopnosti žadatele o spotřebitelský úvěr. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 4.
  článok

  článok

 4. SZABÓ, Zuzana. Teória a prax uzatvárania zmlúv o spotrebiteľskom úvere v nebankových spoločnostiach. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, December 2015, roč. 23, č. 10, s. 10-11.
  článok

  článok

 5. KERAČÍK, Jakub. Krátky exkurz do oblasti spotrebiteľských úverov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Jún 2015, roč. 23, č. 6, s. 17-18.
  článok

  článok

 6. SOUKUP, Radek. Skóre předpoví, kdo přestane splácet. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1213-4273, 2010, roč. 18, č. 3, s. 26-28.
  článok

  článok

 7. GERŠL, Adam. Rizika koncentrace úvěrových portfolií bank v ČR. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1213-4273, 2010, roč. 18, č. 8, s. 20-21.
  článok

  článok

 8. ŠEDIVÝ, Jiří. Stavební spoření: omezení, nebo zastavení? In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1213-4273, 2010, roč. 18, č. 8, s. 22-23.
  článok

  článok

 9. ROLLOVÁ, Zuzana. Bankovní záruky a jejich revize. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1213-4273, 2010, roč. 18, č. 8, s. 40.
  článok

  článok

 10. PUCHÁ, Nikoleta. Tímová práca a inovácie v úverovom vzťahu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, Október 2009, roč. 17, č. 10, s. 30-31.
  článok

  článok