Výsledky vyhľadávania

 1. DOBIŠ, Jaroslav - VÍGHOVÁ, Agneša. Etika v kontexte verejného obstarávania v Slovenskej republike, v Európskej únii a v Spojených štátoch amerických. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 113-119.
  článok

  článok

 2. STIGLITZ, Joseph E. Záludnosti obchodních dohod. In Ekonom : časopis je součástí světové skupiny ekonomického a finančního tisku Dow Jones-Handelsblatt. - Praha : Economia, 2003. ISSN 1210-0714, 20.-26.2.2003, roč. 47, č. 8, s. 20.
  článok

  článok

 3. Teritoriální a komoditní informace: Rusko. In Obchod kontakt marketing : časopis pro zahraniční obchod. - Praha : QplusQ, 1999. ISSN 1210-0609, Listopad 1999, roč. 7, č. 11, s. 22.
  článok

  článok

 4. STRÁŇAI, K. Kompenzačné obchody. In Slovenský Profit : týždenník o ekonomike, podnikaní a peniazoch. - Bratislava : A-HA, public, 1996, 18. jún 1996, roč. 4, č. 25, s. 31.
  článok

  článok

 5. PARÍZEK, P. Úloha EGAP při podpoře českého vývozu. In Pojistný obzor, 1993, roč. 70, č. 4, s. 2-3.
  článok

  článok

 6. HERMANOWSKI, J. Wybór prawa w umowie. In Handel zagraniczny, 1992, roč. 37, č. 11, s. 11-15.
  článok

  článok

 7. KLUČKA, Ján. Viedenský dohovor. 2. : Zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru. In Ekonom, 1991, č. 46, s. 57-58.
  článok

  článok

 8. KLUČKA, Ján. Viedenský dohovor. 1. : Zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru. In Ekonom, 1991, č. 45, s. 53-54.
  článok

  článok