Výsledky vyhľadávania

 1. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Modely riadenia ľudských zdrojov v ére priemyslu 4.0 : habilitačná práca. Školiteľ:. Bratislava, 2018. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. GALOVSKÁ, Marcela. Zmeny v manažérskych funkciách v dôsledku globálnej hospodárskej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2018. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BEŇOVÁ, Martina. Zmeny v manažérskych funkciách v dôsledku globálnej hospodárskej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. NEMETH, František. Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2017. 176 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Skúmanie konkurenčnej výhody v turbulentnom a zložitom podnikateľskom prostredí v podnikoch SR : habilitačná práca. Bratislava, 2015. 156 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. MIŠÚN, Juraj. Postoje manažérov a zamestnancov v role subjektu a objektu kontrolovania : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. 1. vyd. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2015. 38 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. KATONOVÁ, Miroslava. Procesný prístup na podporu výkonnosti organizácie : dizertačná práca. Školiteľ: Emília Papulová. Bratislava, 2013. 195 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. KMEŤ, Vladimír. Fúzie a akvizície ako jedna zo stratégií multinacionálneho podniku (na príklade akvizície multinacionálneho podniku Hewlett-Packard) : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Sršňová. Bratislava, 2013. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Strategické nehmotné aktíva ako kľúčová zložka konkurenčnej výhody v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2013. 237 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. TOMIŠOVÁ, Marta. Zvyšovanie úspešnosti projektového manažmentu v podnikovej praxi : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2012. 96 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha