Výsledky vyhľadávania

 1. MARCINECH, Patrik. Projekt Solventnosť II a jeho dopad na slovenský poistný trh : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2019. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BALÁŽ, Peter. Transparentnosť poistného trhu a možnosti jej zlepšenia : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2017. 149 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BOBOVNÍK, Daniel. Ekonomické, demografické a inštitucionálne determinanty rozvoja poistného trhu : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2016. 98 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. JURKOVIČOVÁ, Monika. Vplyv behaviorálnej ekonómie a behaviorálnych financií na rozvoj poistnej vedy : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2016. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. HNÁTOVÁ, Andrea. Vplyv globálnej finančnej krízy na poistný trh Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2015. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ONDRUŠKA, Tomáš. Znaky, osobitosti a zmeny v správaní sa spotrebiteľa na poistnom trhu : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2014. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Vývojové trendy v poisťovníctve 2014. Zostavovatelia/editors: Zuzana Brokešová, Peter Marko, Tomáš Ondruška. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [258 s., 12,9 AH]. VEGA 1/0681/12, VEGA 1/0431/14. ISBN 978-80-225-3846-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Vývojové trendy v poisťovníctve 2014

  elektronická kniha

 8. BROKEŠOVÁ, Zuzana. Medzinárodná vedecká konferencia "Vývojové trendy v poisťovníctve 2012". In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, September 2012, roč. 5, č. 3, s. 158-160.
  článok

  článok

 9. BROKEŠOVÁ, Zuzana. Prenikanie nových druhov rizík do portfólia poisťovní a metódy ich hodnotenia : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2012. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. Vývojové trendy v poisťovníctve 2012. Medzinárodná vedecká konferencia. Vývojové trendy v poisťovníctve 2012 [elektronický zdroj]. Zostavovatelia/editors Zuzana Littvová, Peter Marko, Zuzana Brokešová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [470 s.]. VEGA 1/0681/12. ISBN 978-80-225-3428-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha