Výsledky vyhľadávania

 1. KAREŠ, Ladislav. Správa audítora v kontexte vývoja právnej úpravy audítorstva na Slovensku : habilitačná prednáška : odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní. Bratislava, 2004. 39 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. SAPARA, Ján. Analýza konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa IAS/IFRS z pohľadu investora : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Hvoždarová. Bratislava, 2004. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. CALÍKOVÁ, Mária. Manažérske účtovníctvo a jeho využitie v riadení podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Soukupová. Bratislava, 2002. 156 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. JURÍKOVÁ, Renáta. Niektoré problémy aplikácie IAS na prezentáciu účtovnej závierky podnikateľských subjektov v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2002. 199 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. MAJOROVÁ, Miriam. Metodika prístupu k využitiu informácií z účtovných výkazov rozpočtových a príspevkových organizácií pri analýze hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Sedláček. Bratislava, 2002. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. Ekonomický potenciál Slovenska 2001 : [vydané pri príležitosti stretnutia absolventov Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej ..., Chtelnica, 5.- 6.5.2001]. Bratislava : Združenie za ekonomickú prosperitu Slovenska : Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2001. 31 s. ISBN 80-968569-0-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovné a daňové aspekty hospodárskeho výsledku : habilitačný spis. Bratislava, 2001. 35 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. BOUŠKOVÁ, Dagmar. Niektoré špecifické problémy účtovníctva obchodných bánk : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Soukupová. Bratislava, 2001. 184 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ŠKULTÉTY, Jozef. Konsolidovaná účtovná závierka - nástroj rozhodovania manažmentu podnikateľského subjektu : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Hvoždarová. Bratislava, 2001. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. UŽÍK, Ján. Komparatívna analýza metód konsolidácie účtovnej závierky na prípadových štúdiách v podnikateľských subjektoch v rámci právnej úpravy v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Hvoždarová. Bratislava, 2001. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha