Výsledky vyhľadávania

  1. UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. Editori: Milan Buček, Peter Džupka, Oto Hudec, Štefan Rehák, Miroslav Šipikal ; recenzenti: Jan Stejskal, Jozef Tvrdoň. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [179 s.]. APVV-14-0512. ISBN 978-80-225-455-2.

  2. Manuál k praktickej stáži Erasmus+. Editori: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová a kolektív. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4484-9.

  3. Manuál k študijnému pobytu Erasmus+. Editori: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová a kolektív. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4483-2.

  4. Handbook for Incoming Guests : Erasmus+. Editors: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová. 1st Edition. Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4517-4.

  5. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. Editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Jaroslava Roubíčková... [et al.]. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. 171 s. [7,7 AH]. ISBN 978-80-245-2278-4.

  6. STANKOVÁ, Adriana et al. Prognózovanie budúcej finančnej situácie malých a stredných podnikov v SR s využitím neurónových sietí ako nástroj podpory rizikového financovania : správa o výsledkoch projektu pre mladých vedeckých pracovníkov : obdobie riešenia projektu: 2016. Oponenti: Rudolf Sivák, Dominik Paľo. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 7 s.

  7. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017). Conference. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of abstracts. Editors: Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost. 1st edition. Bratislava : EKONÓM, 2017. 43 s. [4 AH]. ISBN 978-80-225-4421-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. HAJDUOVÁ, Zuzana - BOSÁKOVÁ, Lucia - TKÁČ, Michal. Horizont 2020 : [report]. 1. vyd. Bratislava, 2017. [4 s.].

  9. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. Editori: Miroslava Vašeková, Michal Hora ; recenzenti: Božena Soukupová ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 225 s. [19,18 AH]. ISBN 978-80-225-4415-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky. Recenzovali: Richard Farkaš, Miloš Sklenka. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 440 s. [25,17 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-589-7. [Počet ex. : 17, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 8]